Duben 2017

O práci v Národním muzeu

8. dubna 2017 v 10:18 | Septima Severa |  ► Daily Telegraph (aktuálně)
V srpnu to budou dva roky, co jsem se zapojila do dobrovolnického programu Národního muzea a nastoupila na Zoologické oddělení. Málokdo má pochopení pro neplacenou práci, a tak se podrobnostmi o své pracovní dohodě nechlubím. "Nemyslíš, že tě jenom využívají?" - to jsem nedávno slyšela z úst své kamarádky. Smyslem dobrovolnické činnosti je však získat praxi, nikoli očekávat jakékoli finanční ohodnocení. Ano, využívají mne. Ovšem pro mne to znamená další cennou zkušenost do životopisu.
Nedávno jsem ohledně dobrovolnického programu hovořila i s redaktorkou z Českého rozhlasu, která na to téma připravila reportáž do nedělního vysílání. Musím se přiznat, že si po této zkušenosti nepřipadám velice inteligentní. Ačkoliv to bylo natočeno na diktafon a záznam se sestříhá do tříminutového vstupu, nezmohla jsem se často na nic jiného než projev mimořádně vymaštěného horského trolla, tedy to krásně tupé "eeeh". Jestli budu stejným způsobem propagovat i svůj výzkum, při troše štěstí dám dohromady alespoň peníze na vlastní pohřeb zaživa… Opravdu se necítím dobře, když musím mluvit před publikem. Pravda, svůj verbální projev většinou ještě úplně zkazí moje naprostá nepřipravenost - a averze k domácí přípravě. Dá se ale vůbec připravit na tříminutový rozhovor, když netušíte, jaká otázka k vám přijde? Nakonec můžu být ještě ráda, že znám své jméno a studijní obor!
Momentálně v depozitářích eviduji zakoupenou sbírku sekáčů po Vladimírovi Šilhavém. Kromě digitalizace je totiž stále vyžadován ruční zápis do knih. Na kaligrafii sice není čas - a můj škrabopis až děsivě připomíná ručně psaný lékařský předpis - ale čitelně přepsat za den cca sto položek i s lokalitami nálezu ještě zvládám.
Předtím jsem obdobným způsobem zapisovala do evidenční knihy i drobnušky (Pauropoda) ze sbírky věnované muzeu. Ty digitalizovány ještě nebyly a k dispozici jsem měla jen očíslované trvalé preparáty na sklíčku, ke kterým jakž takž pasovaly ruční poznámky doc. Chalupského. Spíše než o "bezmyšlenkovité" přepisování šlo v tomto případě o sofistikované dešifrování a co nejpřesnější odhad lokalit podložený on-line mapou.

Pauropoda - třída patřící pod stonožkovce. Jedná se o drobné půdní organismy.
Zdroj, autorem fotografie Andy Murray